Disclaimer
 
 

Disclaimer voor www.janbenard.nl
Jan Benard (Kamer van Koophandel: 27266042), hierna te noemen Jan Benard, verleent u hierbij toegang tot www.janbenard.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Jan Benard behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.janbenard.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Jan Benard.

Beperkte aansprakelijkheid
Jan Benard spant zich in om de inhoud vanwww.janbenard.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.janbenard.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jan Benard.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.janbenard.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor opwww.janbenard.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jan Benard nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jan Benard.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jan Benard, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Jan Benard.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.